Werkwijze
van Brandsen

Nadat we de wensen van de opdrachtgever hebben geïnventariseerd en de engineering is afgerond, beginnen we met het nauwkeurig bepalen van de maatvoering. We gebruiken hierbij een Total Station uitzetrobot, zodat we zeker weten dat alles klopt. Op basis van de maatvoering bouwen we complete installaties in onze werkplaats. We voeren die kant en klaar aan op de bouw en monteren ze ter plekke. Door deze werkwijze hoeft er minder te gebeuren op de bouw zelf. Hierdoor is de doorlooptijd van het project tot de helft korter. Daarnaast zijn er minder transportbewegingen nodig en is er minder afval op de bouw. Tenslotte besparen we materiaal doordat we zaagafval van het ene project kunnen gebruiken bij het volgende project.

Missie
& visie.

Brandsen zet zich onvermoeibaar in voor het opleveren van bedrijfspanden, woningen en scholen waar mensen veilig en prettig kunnen werken, wonen en leren. Voor onze projecten maken we gebruik van de nieuwste technieken en houden we rekening met de geldende wet- en regelgeving. We vragen ons bij elke opdracht af hoe we die zo slim en modulair mogelijk kunnen aanpakken. Tegelijk werken we steeds meer toe naar conceptueel denken. Hierdoor versnellen we processen, worden minder fouten gemaakt en liggen de kosten lager.

Een passie
voor innovatie.

Bij Brandsen zijn we continu bezig met het verbeteren, versnellen en verduurzamen van processen. Daarom bouwen we complete installaties in onze werkplaats en hebben we ons eigen schoolventilatieconcept ontwikkeld. Bij alle projecten die we doen werken we op basis van de Trias Energetica. Hoe kunnen we het energiegebruik beperken, de energie die nodig is opwekken uit duurzame bronnen, en hoe voorzien we in de resterende energiebehoefte? Als we ideeën hebben om iets beter, sneller of duurzamer te doen, werken we die uit en leggen we die voor aan de opdrachtgever.

Duurzaam
werken.

Omdat we de installaties bouwen in onze eigen werkplaats, kunnen we het afval zoveel mogelijk beperken. Het afval dat overblijft, wordt zorgvuldig gesorteerd. Omdat we minder vaak naar de bouw rijden, besparen we op transportbewegingen en tijd. En hoewel we bij elk project werken met de Trias Energetica als vuistregel, komt deze manier van werken optimaal tot zijn recht bij het schoolventilatieconcept dat we hebben ontwikkeld. We leveren steeds vaker gebouwen op die bijna energieneutraal zijn, zoals de ds. J. Fraanjeschool in Barneveld