Als het gaat over binnenklimaat, gaat het tegenwoordig vooral over ventilatie en koeling. Want door betere isolatie is verwarming minder problematisch dan vroeger. Een klimaatinstallatie wordt dus, zeker bij nieuwbouw, steeds meer ontworpen en gebouwd op ventilatie en koeling. Verwarming hoort daar uiteraard bij. Een goede klimaatinstallatie verhoogt het werkcomfort, de productiviteit en gezondheid. Brandsen ontwerpt en realiseert klimaatinstallaties op maat: samen met de opdrachtgever kijken we welk soort klimaatinstallatie het beste past bij de wensen en mogelijkheden.  

Wilt u alvast meer informatie? Neem hiervoor contact met ons op.

Onze ervaren engineers beoordelen de energiebehoefte van het gebouw, de mogelijke bronnen van duurzame energie en de beschikbare ruimte voor de warmtepompinstallatie. Zij adviseren bij de keuze van de juiste warmtepomp, bepalen de locatie, ontwerpen de leidingen, de bekabeling en de verdeling van het warmte- en koudesysteem. Zij houden rekening met het mogelijke rendement en het soort systeem (open of gesloten). De installatie omvat uiteraard ook het testen en afregelen van de warmtepomp.

Ventilatie in scholen vereist speciale expertise en is niet te vergelijken met ventilatie met kantoren, alleen al omdat het aantal leerlingen per vierkante meter veel hoger is dan op een kantoor. Ook worden de eisen voor ventilatie op scholen steeds aangepast. Brandsen heeft een eigen concept ontwikkeld voor een ventilatiesysteem, dat tegemoet komt aan de eisen die worden gesteld en waarmee we ons onderscheiden op dit gebied. Voorbeelden van dit ventilatiesysteem zijn te vinden op basisschool De Korenbloem in Raalte en op het Revius Lyceum in Doorn.

Elektro
techniek.

Brandsen ontwerpt, installeert en onderhoudt elektrische systemen in onder andere bedrijfspanden, scholen en woon-zorginstellingen. Dit betreft met name licht- en krachtinstallaties, zwakstroominstallaties en complete gebouwenbeheersystemen. Onze vakkundige installateurs inventarisen de wensen van de opdrachtgever, coördineren en plannen de werkzaamheden en voeren die uit volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften. Een voorbeeld is het bijna energieneutrale pand van Kindcentrum De Horizon in Rhenen, opgeleverd in 2021. Brandsen verzorgde niet alleen de elektrotechnische installaties, maar paste ook het eigen schoolventilatieconcept toe.  

Voor de installatie van licht- en krachtinstallaties inventariseren we eerst wat er nodig is. We schetsen een ontwerp voor de totaalinstallatie van binnen- en buitenverlichting. Nadat het ontwerp is goedgekeurd, wordt de installatie voorbereid in onze werkplaats, om vervolgens gemonteerd te worden. Onze ervaren monteurs werken aan de hand van de wettelijke normen en procedures om zo te komen tot een veilige en duurzame werk-, leer- of woongeving.

Wilt u alvast meer informatie? Neem hiervoor contact met ons op.

Brandsen draagt deskundig zorg voor de aanleg en het onderhoud van zwakstroominstallaties. Voorbeelden van door ons met regelmaat aangelegde zwakstroominstallaties zijn intercominstallaties, alarminstallaties, regelinstallaties ten behoeve van klimaatinstallaties, beveiligingsinstallaties (brand, inbraak etc.) en de schakeling van de verlichting in utiliteitsinstallaties. Dit deden we bijvoorbeeld voor Kindcentrum De Vlindertuin in Voorthuizen , waar we niet alleen de ventilatiesysteem en het sanitair installeerden, maar ook de elektrotechnische installaties.

Brandsen beheert en controleert technische installaties en apparatuur op afstand door midden van gebouwenbeheersystemen. Zo’n systeem omvat onder meer verwarming, ventilatie, airconditioning, verlichting, beveiliging en brandbeveiliging. Een gebouwenbeheersysteem meet de efficiëntie en prestaties van de installaties, monitort het energieverbruik en meldt eventuele storingen, zodat die snel gesignaleerd en verholpen kunnen worden. Onze ervaring met het installeren van gebouwenbeheersystemen zetten wij graag in om een pand veiliger, duurzamer, en efficiënter te maken.

Brandsen levert, monteert en onderhoudt alle soorten zonnepanelen. Onze vakmensen selecteren het juiste type en aantal panelen op basis van de energiebehoefte. Ook bepalen zij de juiste locatie voor de panelen op het dak of op het terrein, rekening houdend met factoren zoals oriëntatie, hellingshoek en schaduw. Een recent voorbeeld van hoe wij te werk gaan, is te vinden in het pand van Burgland Bouw in Dodewaard. De opbrengst van de zonnepanelen wordt daar niet alleen voor verwarming en koeling, maar ook voor laadpalen van elektrische auto’s ingezet.

Wilt u alvast meer informatie? Neem hiervoor contact met ons op.

Brandsen denkt graag mee over een passend verlichtingsplan voor elke ruimte. Daarnaast zorgen we voor vakkundige installatie. Bij het ontwerpen van een plan focussen we op lage kosten en hoog rendement. Zo creëren we innovatieve verlichtingsoplossingen voor elke leer- of werkomgeving. Een voorbeeld is te vinden in de School Passawaaij te Tiel. Daar is gekozen voor LedUp verlichting van Leding Light BV. Het gaat om LedUp 145LM/W Backlit Panelen met een ingebouwde daglichtsensor. Door dit te combineren met een aanwezigheidssensor is er op deze school nooit overbodig licht aanwezig.

Brandsen verzorgt de installatie en het beheer van laadoplossingen. De laadsessies zijn veilig en efficiënt, zonder eventuele bedrijfsprocessen te verstoren. Een recent voorbeeld betreft de nieuwbouw van Vos Logistics in Oss. Daar hebben we de laadoplossingen gerealiseerd in samenwerking met Etepro en Trayco. Vooraf werd precies gekeken hoeveel auto’s er opgeladen moeten worden, hoeveel vermogen er nodig is en of er een verdeler of aansluiting moest worden aangepast. Er is gekozen voor acht laadpalen waarbij het vermogen op individueel laadpaalniveau aangepast kan worden.

Wilt u alvast meer informatie? Neem hiervoor contact met ons op.

Technisch
beheer.

Door middel van een gebouwenbeheersysteem controleert Brandsen installaties op afstand. Zo kunnen afwijkingen snel worden gesignaleerd en verholpen. Bij veel installaties moeten periodiek inspecties worden uitgevoerd. Daarmee haal je niet alleen de maximale opbrengst uit je installatie; je draagt ook bij aan een veilige werksituatie. Brandsen beschikt over deskundige en gecertificeerde inspecteurs die de verplichte inspecties kunnen verzorgen volgens de laatste voorschriften en eisen. Ook voeren zij preventief en correctief onderhoud
Wilt u alvast meer informatie? Neem hiervoor contact met ons op.

Bij elke koelinstallatie moeten inspecties worden uitgevoerd conform de wettelijke voorschriften. Het is immers belangrijk om te voorkomen dat koudemiddel uit een installatie ontsnapt. Brandsen draagt zorg voor de uitvoering van deze inspecties volgens de geldende wet- en regelgeving. Ook als het gaat om gasinstallaties beschikken de experts van Brandsen over de noodzakelijke kennis en ervaring. Met ons rapport kunt u aantonen te voldoen aan de veiligheidseisen. Daarnaast kunnen onze experts (bijvoorbeeld bij oudere installaties) voorstellen doen voor verduurzaming.

Wilt u alvast meer informatie? Neem hiervoor contact met ons op.

Na oplevering van een project volgt een garantieperiode, waarin we indien nodig nazorg bieden. Daarnaast voeren we periodiek onderhoud uit bij de projecten waarvoor we installaties hebben geleverd. Daarbij maken we, uitgaand van de vraag van de opdrachtgever, afspraken op maat. Indien nodig vervangen we installaties. Op verzoek stellen we een meerjarenonderhoudsplan op. Zo wordt inzichtelijk hoe het beschikbare budget zich verhoudt tot de meerjarenbegroting, het energieverbruik en de technische exploitatie van een pand.
Wilt u alvast meer informatie? Neem hiervoor contact met ons op.

Ondanks de wettelijke inspecties en het periodiek onderhoud kan er altijd een storing plaatsvinden. In dat geval is de storingsdienst van Brandsen 24/7 bereikbaar. Het gebouwenbeheersysteem meldt de storing automatisch bij de storingsdienst.